Expresná akcia Mestskej polície Senec! Na Hollého ulici sa nezaistené auto samovoľne spustilo do stredu vozovky. Po promptnom zásahu policajtov je už teraz auto mimo cesty, späť na parkovisku.    

Read more

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 1. apríla 2019 v čase od 8:30 do 15:00 bude bez dodávky elektriny nasledovná ulica: SLNEČNÉ JAZERÁ – JUH č. 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284/D1, 284/D2, 286/D1, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 2652/1, 2652/2, 2652/3, 2652/4 a dňa […]

Read more

Od 24.03.2019 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. pristúpila k úprave cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy. Rozhodla sa tak na základe pripomienok a podnetov cestujúcich. Prvoradým cieľom pri úprave bolo zabezpečiť lepšiu nadväznosť spojov na príchody a odchody vlakov. Ďalšie dôvody zmeny boli vôľa vyhovieť požiadavkám cestujúcich, prispôsobiť kapacitu vozidiel potrebám cestujúcich, skrátiť dobu prepravy a tým zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy. […]

Read more

Od 20.-22.3.2019 sa odohrá v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Senci Stretnutie s malou Táliou! Ide o 22. ročník krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti. Diela prevažne slovenských autorov si môžete prísť pozrieť v podaní nielen seneckých súborov do konca týždňa.

Read more

Pod dozorom profesionálnych kameramanov, režisérov, scenáristov a strihačov sa dnes odohrala krajská postupová súťaž amatérskych filmov CINEAMA 2019. Súťažilo sa vo viacerých vekových kategóriách a žánroch. ,,Zúčastnilo sa jej 27 filmov a minimálne 2 majú velikánsku šancu zabojovať aj na svetovom fóre,” hovorí režisér a porotca Ladislav Munk. Víťazné filmy postupujú do celoslovenského kola, kde […]

Read more

Od dnes si môžete prísť oddýchnuť alebo sa vyšantiť so svojimi deťmi do PARKU ODDYCHU V SENCI! Od 9:00 do 17:00 bude denne otvorený!  

Read more

Na Štúrovej ulici už niekoľko týždňov stojí prekážka, ktorú motoristi trpezlivo obchádzajú. Na tomto mieste bola vykonávaná oprava verejnej siete v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Podľa slov kompetentných pracovníkov nebolo možné opravu dokončiť a značky dlhšiu dobu odstrániť z dôvodu nedostatku asfaltu. Podľa našich informácií má byť prekážka v najbližších dňoch odstránená a budete môcť […]

Read more

Naša valentínska súťaž už pozná svojho výhercu a majiteľa BlackBerry Passportu! Gratulujeme a všetkým ženám prajeme aj takto symbolicky krásny Medzinárodný deň žien!

Read more

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že: dňa 06.03. 2019 v čase od 8:30 do 15:30 h bude bez dodávky elektriny nasledovná ulica: E. B. Lukáča č. 10, 12, 14, 16, 18, 20 a dňa 08.03. 2019 v čase od 8:00 do 15:00 h bude bez dodávky elektriny nasledovná ulica: Jánošíkova č. 45/A, 62, 4083/85, 4083/87, […]

Read more

Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva. Sú zložené z poslancov a nimi volených aktivistov. V našom Senci boli zvolené minulý týždeň na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve. Ich zloženie je nasledovné:

Read more